Realizacje

Nasz zespół ma doświadczenie w realizacji dużych inwestycji, takich jak:

Roboty w zakresie Budownictwa Kubaturowego:

 • Zakład Produkcyjny - Hala stalowa z budynkiem biurowym w Jaworznie - Generalne Wykonawstwo
 • Salon meblowy Black Red White o powierzchni ok. 1500m2 w Chrzanowie - Generalne Wykonawstwo
 • Modernizacja Zabytkowej Kamienicy na rynku w Wadowicach - Generalne Wykonawstwo
 • Łącznik magazynowy w Chrzanowie o konstrukcji stalowej w Chrzanowie - Generalne Wykonawstwo
 • Modernizacja hali magazynowej o powierzchni ponad 2000m2 w Olkuszu
 • Hala magazynowa z częścią podziemną w Trzebini - Generalne Wykonawstwo
 • Budynek garażowo-magazynowy o konstrukcji stalowej w Myślachowicach
 • Zakład Produkcyjny - Hala stalowa z budynkiem biurowym w Chrzanowie - Generalne Wykonawstwo
 • Fundamenty hali wraz kompleksową budową budynku biurowego w Jaworznie
 • Budynek kotłowni parowej w Kluczach dla Velvet Care - kompleksowa budowa pod klucz
 • Budynek magazynowo-usługowo-handlowy w Krakowie - roboty żelbetowe i murarskie
 • Budynek produkcyjny z wiatą magazynową w Chorzowie - kompleksowa budowa pod klucz
 • Hala Magazynowa w Rudzie Śląskiej - roboty żelbetowe i murarskie
 • Hala stalowa magazynowa w Olkuszu - kompleksowa budowa pod klucz
 • Budynek mieszkalno-usługowy wielorodzinny wraz z garażami w Krakowie pow. użytkowa 1555,35m2
 • Nadbudowa budynku biurowo-usługowego w Chrzanowie
 • Budynek Kamienicy przy ul. Garncarskiej w Chrzanowie
 • Okręgowa stacja diagnostyczna w Grojcu
 • Realizacja wielu domów jednorodzinnych w rejonie powiatu Chrzanowskiego (około 30 budynków)

 Roboty w zakresie Budownictwa Inżynieryjnego:

 • Przebudowa toru kajakarstwa górskiego w Krakowie
 • Budowa przejścia pod rzeką Kłodnica - Syfon I (w ramach budowy DTŚ Gliwice)
 • Budowa wiaduktu i przejścia podziemnego w Sarnowie (DK86)
 • Budowa tunelu przy DTŚ w Gliwicach

 Roboty w zakresie Inżynierii Środowiska:

 • Roboty żelbetowe przy budowie Oczyszczalni Ścieków Kraków - Płaszów
 • Roboty żelbetowe przy budowie Oczyszczalni Ścieków w Bieruniu
 • Kompleksowe roboty budowlane przy budowie Oczyszczalnie Ścieków w Łazach
 • Kompleksowe roboty budowlane przy budowie Oczyszczalnie Ścieków w Łaziskach Górnych
 • Kompleksowe roboty budowlane przy budowie Oczyszczalnie Ścieków w Kończycach Małych
 • Kompleksowe roboty budowlane przy modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Łabędy w Gliwicach
 • Remont Śluzy Łabędy w Gliwicach
 • Budowa tłoczni ścieków w Tychach
 • Modernizacja tłoczni ścieków w Katowicach
 • Budowa tłoczni ścieków w Kętach
 • Budowa przepompowni wód w Marklowicach
 • Budowa zbiornika wody z przepompownią w Dąbrowie Górniczej
 • Budowa piaskownika na Oczyszczalni Ścieków w Żorach
 • Sieć hydrantowa, wraz z hydroforem i zbiornikiem p.poż w Gliwicach
 • Odwodnienie tunelu drogowego przy DTŚ w Gliwicach
 • Budowa pompowni ciepłowniczej w Sosnowcu
 • Budowa zbiornika wody przemysłowej w ZGH Bolesław

PRZYKŁADOWE ZREALIZOWANE INWESTYCJE: