Hala magazynowa w Olkuszu

Charakterystyka

Powierzchnia zabudowy

942,83 m2

Powierzchnia użytkowa

896,61 m2

Kubatura

6 836,73 m3

Wysokość budynku

7,56 m

Hala magazynowa w Olkuszu

Szczegółowy zakres prac

1. Projektowanie

Projekty wykonawcze i warsztatowe hali magazynowej w zakresie: fundamentów, konstrukcji stalowej, obudowy z płyt warstwowych, posadzki utwardzonej powierzchniowo, zagospodarowania terenu

2. Roboty konstrukcyjne

 • Roboty ziemne ;
 • Fundamenty hali;
 • Ściana oddzielenia pożarowego REI240 ;
 • Konstrukcja stalowa hali zabezpieczonej antykorozyjnie do klasy C3;
 • Obudowa ścian i dachu hali płytami warstwowymi ;
 • Wykonanie posadzki utwardzonej powierzchniowo, wraz z dylatacjami i zbrojeniem .

3. Roboty wykończeniowe

 • Wykonanie obróbek blacharskich;
 • Wykonanie systemu rynnowego;
 • Wykonanie prac wykończeniowych – tynki maszynowe, malowanie, tynki dekoracyjne.

4. Wyposażenie

 • Wykonanie doku zewnętrznego załadunkowego kąt 60°, wraz z rampą elekro-hydrauliczną, bramą segmentową dokową 3000x3650, uszczelnieniem przeładunkowym klapowym, odbojami gumowymi, naprowadzaczami ocynkowanymi, ;
 • Bramy segmentowe 3500x3650 z przeszkleniami  i pełną automatyką;
 • Brama p.poż. EI60 jednoskrzydłowa przesuwna 3500x3650, wraz z osprzętem sygnalizacyjno-dźwiękowym;
 • Drzwi stalowe 900x2000 ;
 • Drzwi p.poż EI60 900x2000 ;
 • Okna PVC z wypełnieniem poliwęglan komorowy 24mm 1440x3950 ;
 • Świetlik łukowy z poliwęglanu o wymiarach ;
 • Zadaszenia pulpitowe nad bramami z poliwęglanu.

5. Instalacje sanitarne i elektryczne

 • Instalacje elektryczne i oświetlenia hali;
 • Instalacja hydrantowa ;
 • Instalacja deszczowa i kanalizacyjna PVC ;
 • Instalacja wentylacyjna grawitacyjna .

6. Zagospodarowanie terenu

 • Plac manewrowy z kostki brukowej ;
 • Chodnik z kostki brukowej ;
 • Ściany oporowe z elementów prefabrykowanych typu L.