Hala magazynowa i budynek biurowy Jaworzno

Charakterystyka

Powierzchnia zabudowy

1034,75

Powierzchnia użytkowa

1158,28

Kubatura

6756,39

Wysokość budynku

8,33m

Hala magazynowa i budynek biurowy Jaworzno

Szczegółowy zakres prac

1. Roboty konstrukcyjne

 • Roboty ziemne - wykop szerokoprzestrzenny;
 • Wymiana i stabilizacja gruntu;
 • Fundamenty żelbetowe hali i budynku biurowego,
 • Wykonanie konstrukcji murowo-żelbetowej budynku biurowego,
 • Elementy żelbetowe budynku: schody, słupy, stropy itp

2. Roboty wykończeniowe

 • Tynki wewnętrzne (tynki gipsowe, tynki cementowe)
 • Wylewki cementowe
 • Sufity podwieszane kasetonowe
 • Zabudowy G-K
 • Roboty malarskie
 • Posadzki z płytek ceramicznych
 • Roboty fliziarskie ścienne
 • Biały montaż
 • Wykonanie ocieplenia budynku wełną mineralną
 • Elewacja wentylowana Cembrit na podkonstrukcji aluminiowej

3. Zagospodarowanie terenu

 • Podbudowa z kruszywa
 • Plac manewrowy z kostki brukowej o pow. 1800m2
 • Niwelacja i uporządkowanie terenu

4. Sieci zewnętrzne

 • Kanalizacja deszczowa
 • Kanalizacja sanitarna
 • Przyłącz wodociągu
 • Zbiornik bezodpływowy żelbetowy
 • Studnie chłonne