Stacja diagnostyczna w Grojcu

Charakterystyka

Kubatura

990,00 m3

Stacja diagnostyczna w Grojcu

Szczegółowy zakres prac

  • Wykonanie robót ziemnych
  • Wykonanie fundamentów żelbetowych
  • Wykonanie ław pomiarowych oraz fundamentów pod urządzenia elektroniczne
  • Konstrukcja murowo-żelbetowa stacji diagnostycznej
  • Wykonanie dachu
  • Infrastruktura techniczna
  • Układ komunikacyjny
  • Roboty wykończeniowe