Hala Sezonowania Styropianu 2500m2 Chrzanów

Charakterystyka

Powierzchnia zabudowy

2 581,56m2

Powierzchnia użytkowa

2 550,89m2

Kubatura

26 750,00m3

Wysokość budynku

11,50m

Hala Sezonowania Styropianu 2500m2 Chrzanów

Szczegółowy zakres prac

Całą Inwestycją zrealizowaliśmy pod klucz w formule zaprojektuj i wybuduj

Powstała hala magazynowa o powierzchni 2500m2 dla sezonowania styropianu o pojemności ponad 10 000m3.

1. Branża projektowa

 • Warunki Zabudowy
 • Uzgodnienia formalne
 • Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
 • Projekty wykonawcze:
  • konstrukcja obiektu
  • instalacje elektryczne
  • wentylacja
  • oddymianie i SSP
  • wykrywanie pentanu
 • Odbiory i pozwolenie na użytkowanie;

2. Roboty budowlane

 • Roboty ziemne;
 • Prace żelbetowe - fundamenty obiektów wzmocnione na szkody górnicze;
 • Słupy prefabrykowane żelbetowe;
 • Konstrukcja stalowa dachu hali magazynowej zabezpieczona antykorozyjnie do klasy C2;
 • Obudowa ścian i dachu płytami warstwowymi;
 • Ściana wydzielenia p.poż z płyt warstwowych z wełny mineralnej;
 • Łącznik komunikacyjny między halą produkcyjną a magazynową;

3. Instalacje:

 • Instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego;
 • Instalacje elektryczne:
 • System sygnalizacji pożaru;
 • Instalacja oddymiania;
 • Wentylacja i napowietrzanie;
 • Instalacja p.poż hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych;
 • Instalacja wykrywania pentanu;

4. Roboty wykończeniowe i wyposażenie

 • Posadzka przemysłowa zatarta na gładko;
 • Naświetla dachowe;
 • Brama p.poż;
 • Bramy przemysłowe segmentowe;
 • Drabina stalowa;
 • System asekuracyjny dachu;
 • Wykonanie obróbek blacharskich;
 • Montaż systemu rynnowego;
 • Dostawa i montaż bram i drzwi

5. Zagospodarowanie terenu

 • Wycinka drzew i karczowanie terenu;
 • Parking z kostki brukowej;
 • Kanalizacja deszczowa;
 • Przyłącz wody;
 • Kanalizacja sanitarna;
 • Przyłącz wody na cele p.poż;
 • Niwelacja terenu;

6. Dodatkowo

 • Obsługa geotechniczna i geodezyjna;
 • Nadzór autorski;
 • Dokumentacja projektowa wykonawczo-warsztatowa konstrukcji obiektu;