ŁĄCZNIK MAGAZYNOWY CHRZANÓW

Charakterystyka

Powierzchnia zabudowy

558,15

Powierzchnia użytkowa

506,83

Kubatura

4097

Wysokość budynku

7,50

ŁĄCZNIK MAGAZYNOWY CHRZANÓW

Szczegółowy zakres prac

1. Roboty konstrukcyjne

 • Roboty ziemne i rozbiórkowe;
 • Wykonanie fundamentów żelbetowych;
 • Wykonanie konstrukcji stalowej łącznika zabezpieczonej antykorozyjnie do klasy C3;
 • Zabezpieczenie p.poż R30 konstrukcji stalowej;
 • Budowa budynku technicznego w technologi murowo-żelbetowej;
 • Budowa ściany ogniowej w klasie p.poż REI120
 • Pokrycie dachu blachą trapezową z ociepleniem wełną mineralną i izolacją membraną dachową;
 • Wykonanie posadzki przemysłowej utwardzonej powierzchniowo wraz z dylatacjami i impregnacją;

2. Roboty wykończeniowe i wyposażenie

 • Wykonanie obróbek blacharskich;
 • Montaż systemu rynnowego;
 • Wykonanie prac wykończeniowych – tynki dekoracyjne;
 • Dostawa i montaż bramy przesuwnej p.poż EI60;
 • Dostawa i montaż drzwi p.poż EI60;
 • Zabudowa kontenerowego łącznika;
 • Zagospodarowanie terenu;

3. Instalacje sanitarne

 • Kanalizacja deszczowa;
 • Instalacja elektryczna;
 • Oświetlenie;

4. Dodatkowo

 • Obsługa geotechniczna i geodezyjna;
 • Dokumentacja projektowa konstrukcji obiektu;
 • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;