Budynek kotłowni parowej w Kluczach dla Velvet Care

Charakterystyka

Powierzchnia zabudowy

120m2

Kubatura

770m3

Wysokość budynku

6,6m

Budynek kotłowni parowej w Kluczach dla Velvet Care

Szczegółowy zakres prac

- Roboty ziemne z wymianą gruntu

- Fundamenty budynku kotłowni

- Konstrukcja murowo-żelbetowa budynku

- Konstrukcja stalowa dachu z pokryciem płytą warstwową

- Ocieplenie i elewacja budynku

- Roboty wykończeniowe

- Instalacje elektryczne, wod-kan, wentylacja

- Zagospodarowanie terenu