Zaprojektuj i wybuduj Hala Magazynowa Chrzanów

W dniu 05.07.2019 podpisaliśmy umowę z Inwestorem SWISSPOR POLSKA SP. Z O.O. na Generalne Wykonawstwo w formule zaprojektuj i wybuduj inwestycji:
BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ O POWIERZCHNI OK. 2500M2 W CHRZANOWIE

W zakres umowy wchodzą prace:

- Koncepcja i uzgodnienia,

- Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

- Projekty wykonawcze,

- Roboty ziemne,

- Fundamenty żelbetowe budynku,

- Podwaliny żelbetowe,

- Izolacje fundamentów,

- Podbudowa pod posadzkę,

- Posadzka przemysłowa utwardzona powierzchniowo, dylatowana,

- Słupy prefabrykowane żelbetowe,

- Konstrukcja stalowa dachu,

- Obudowa ścian płytą warstwową z rdzeniem PIR gr. 10cm,

- Montaż płyt warstwowych dachowych z rdzeniem PIR gr. 10cm,

- Świetliki dachowe,

- System odwodnienia dachu,

- Obróbki blacharskie,

- Dostawa z montażem bram p.poż oraz drzwi zewnętrznych,

- Instalacje elektryczne i oświetlenia,

- Instalacja wentylacji,

- Oddymianie i SSP,

- Zagospodarowanie terenu, plac z kostki brukowej,

- Odbiory i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

Termin wykonania prac: 31.12.2020r