Licencja - Zabezpieczenia Przeciwpożarowe

Zabezpieczenia p.poż

 

Idąc naprzeciw stale rosnącym warunkom technicznym bezpieczeństwa pożarowego budynków, uzyskaliśmy Licencję Wykonawcy dla zabezpieczenia p.poż konstrukcji w systemie farb pęczniejących ogniochronnych.