Przebudowa i Nadbudowa Kamienicy Wadowice

Kamienica Wadowice

W dniu 04.03.2019 podpisaliśmy umowę z Inwestorem PAWLAK Sp. z o.o. na Generalne Wykonawstwo inwestycji:
„Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalno usługowego przy placu Jana Pawła II w Wadowicach"
 

W zakres umowy wchodzą prace:

- Podbijanie istniejących fundamentów,

- Obniżenie piwnic budynku,

- Roboty rozbiórkowe ścian i stropów,

- Rozbiórka dachu,

- Wykonanie nowych stropów,

- Nadbudowa budynku (roboty murarskie i żelbetowe),

- Wykonanie konstrukcji dachu,

- Wykonanie pokrycia dachu,

Termin wykonania prac: 30.11.2019r