Hala magazynowa w Rudzie Śląskiej

Charakterystyka

Powierzchnia zabudowy

230,00 m2

Wysokość budynku

4,50 m

Hala magazynowa w Rudzie Śląskiej

Szczegółowy zakres prac

  • Roboty ziemne - wykop szeroko przestrzenny;
  • Wymiana i stabilizacja gruntu;
  • Fundamenty żelbetowe hali;
  • Otok fundamentowy;
  • Wykonanie konstrukcji murowo-żelbetowej klatki schodowej;
  • Wykonanie prac remontowych wewnętrznych w istniejącym budynku
  • Likwidacja lampy zewnętrznej i przełożenie zasilania
  • Likwidacja i odtworzenie studni kanalzacyjnej