Przebudowa Kamienicy w Chrzanowie

Przebudowa kamienicy w Chrzanowie

W dniu 28.10.2019 podpisaliśmy umowę z Inwestorem PACMET Sp. z o.o. na Generalne Wykonawstwo inwestycji:
„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu istniejącego budynku wielorodzinnego w Chrzanowie"
 

W zakres umowy wchodzą prace:

- Podbijanie istniejących fundamentów,

- Obniżenie piwnic budynku,

- Roboty rozbiórkowe ścian i stropów,

- Rozbiórka dachu,

- Wykonanie nowych stropów,

- Nadbudowa budynku (roboty murarskie i żelbetowe),

- Wykonanie konstrukcji dachu,

- Wykonanie pokrycia dachu,

Termin wykonania prac: 30.04.2020r