Modernizacja drogi z kostki brukowej Klucze

W dniu 19.07.2018 otrzymaliśmy zlecenie od Inwestora Velvet Care Sp. z o.o. dotyczące zadania:
„Modernizacja drogi na oczyszczalni ścieków na terenie Velvet Care Sp. z o.o. w Kluczach"

W zakres zlecenia wchodzą prace:
- Rozbiórka istniejącej nawierzchni
- Wykonanie uzupełnienia podbudowy
- Zabudowa nowych krawężników
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej ok. 700m2

Termin wykonania prac: 30.09.2018r