Instalacje Jaworzno

W dniu 05.03.2018 podpisaliśmy umowę z Inwestorem Westerberg Sp. z o.o. dotyczącą inwestycji:
„Budowa budynku magazynowego z częścią biurową w Jaworznie"

W zakres umowy wchodzą prace:
- Kanalizacja deszczowa
- Zbiornik retencyjny
- Studnie chłonne
- Kanalizacja sanitarna
- Przyłącz wody
- Zagospodarowanie terenu ok. 1900m2

Termin wykonania prac: 30.06.2018r