Generalne Wykonastwo Klucze

W dniu 09.04.2018 podpisaliśmy umowę z Inwestorem Velvet Care Sp. z o.o. na Generalne Wykonawstwo inwestycji:
„Kompleksowa budowa kotłowni parowej w Kluczach"

W zakres umowy wchodzą prace:
- Roboty ziemne z wymianą gruntu

- Fundamenty budynku kotłowni

- Konstrukcja murowo-żelbetowa budynku

- Konstrukcja stalowa dachu z pokryciem płytą warstwową

- Ocieplenie i elewacja budynku

- Roboty wykończeniowe

- Instalacje elektryczne, wod-kan, wentylacja

- Zagospodarowanie terenu
 

Termin wykonania prac: 30.07.2018r