Budynek produkcyjny Chorzów

W dniu 03.10.2017 podpisaliśmy umowę z Inwestorem Syntezis Sp. z o.o.:
Budowa budynku produkcyjnego wraz z wiatą magazynową na potrzeby instalacji linii technologicznej produkcji blendów rozpuszczalnikowych Chorzów ul. Wilhelma Kollmanna 2”

W zakres Inwestycji wchodzą prace:
- Roboty ziemne
- Instalacje i przyłącza Wod-Kan
- Zagospodarowanie terenu
- Budowa hali magazynowej w technologii murowo-żelbetowej
- Konstrukcja stalowa dachu z pokryciem płytą warstwową
- System rynnowy
- Wykonanie posadzki przemysłowej
- Elewacja zewnętrzna
- Dostawa i montaż stolarki okienno-drzwiowej

Termin wykonania prac: 31.05.2018r.

W dniu 19.03.2018 dokonano odbioru końcowego Inwestycji i przekazano do użytkowania.