Budowa łącznika techniczno-komunikacyjnego w Chrzanowie

W dniu 17.06.2019 podpisaliśmy umowę z Inwestorem HYDRO EXTRUSION na Generalne Wykonawstwo inwestycji:
BUDOWA ŁĄCZNIKA TECHNICZNO-KOMUNIKACYJNEGO POMIĘDZY ISTNIEJĄCYMI HALAMI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWYMI W CHRZANOWIE

W zakres umowy wchodzą prace:

- Roboty ziemne,

- Kanalizacja deszczowa,

- Fundamenty żelbetowe budynku,

- Podwaliny żelbetowe,

- Izolacje fundamentów,

- Podbudowa pod posadzkę,

- Posadzka przemysłowa utwardzona powierzchniowo, dylatowana,

- Roboty murarskie i żelbetowe,

- Konstrukcja słupowa stalowa,

- Konstrukcja stalowa dachu zabezpieczona p.poż. EI30,

- Ocieplenie dachu wełną mineralną,

- Pokrycie dachu membraną PVC,

- System odwodnienia dachu,

- Obróbki blacharskie,

- Ocieplenie budynku,

- Elewacja metodą lekką-mokrą,

- Instalacje elektryczne i oświetlenia,

- Dostawa z montażem bramy i drzwi p.poż EI60,

Termin wykonania prac: 31.10.2019r